Comunicat important COVID - 19

Avicsa, Sabors Selectes, seguirà subministrant aliments als clients autoritzats a continuar la seva activitat.

Agraïm la seva comprensió pels inconvenients que puguin sorgir derivats de les mesures que hem implantat per fer front al COVID-19 i garantir així la protecció dels nostres clients, treballadors i seguretat ciutadana. Moltes gràcies!